סיפור על האיש. את הכתפים של האיש יוחאי צייר מעל לידים. הוא הקפיד לצייר 5 אצבעות גם על הידים וגם על הרגלים.