עוד נסיון של יוחאי לצייר צב. הוא לא אהב את התוצאה.