בציור הראש של "חתולי" שילב יוחאי מבוך - הוא אהב מאד לחבר חידות: בשחמט, בציורים, במתימטיקה ובמילים.