בצעדת מירון הראשונה בחר יוחאי במסלול למיטיבי לכת. הוא נהנה מאד מהטיפוס על הצוקים במורד הואדיות. (1991)