את צעדת הגלבוע ה-42 לא זכר יוחאי לטובה. הפריעו לו להליכה הדרכים זרועות האבנים, והצפיפות של הצועדים. בשנים הבאות הוא התנגד לצאת לצעדת הגלבוע.