גם בשיעורי היצירה שהתקיימו בקיטנה שקד יוחאי על עיצוב צבים, כמו זה שהכין מקל-קר. (קייץ 1989)