בגיל 6, יוחאי סיגל לעצמו דרך לציור צב, דרך שהתמיד בה עוד הרבה שנים אחר-כך. באותה שנה הוא גם התחיל ליחס לצבים את המילים "ציב צוב".