עוד אחד מסידורי אוסף הצבים של יוחאי באותה השנה (1989)