כעבור שנה (1988) כלל אוסף הצבים של יוחאי בעיקר צבי אמבטיה ובובות בד.