כיתה ט'
תשנ"ז   98 - 1997
לקראת עליתו לכיתה ט' ביקש יוחאי לחזור ללמוד בבית הספר הריאלי בחיפה. שתים מעבודות הבית שלו משנה זו מדגימות קווים אופיניים לאישיותו של יוחאי. בעבודה שהכין לשעור ביולוגיה, ואשר הנושא שלה היה הנחש הוא לא התאפק, שילב גם הומור והזכיר את החתול והצב, שני בעלי החיים שהיו אהובים עליו.
עבור שעור עברית התבקשו התלמידים לכתוב מכתב לקצין פיקוד העורף. בעבודה זו בולט כושר הביטוי המיוחד שהיה ליוחאי מגיל צעיר, ושוב חוש ההומור שלא נעדר משום עבודה או מבחן במהלך לימודיו.
בבית כתב יוחאי מחזה דמיוני שבו ניכר המנהג של יוחאי לדבר בשפה פרטית משלו, שמשמעות המילים שלה, לרוב לא היתה נהירה לסובבים אותו. בשפה זו הוא שילב מילים משפות אחרות שקיבלו אצלו מובן ייחודי. במיוחד מצאה חן בעיניו המילה פורארה (בערבית - סביבון), שבאמצעותה נהג להסתייג מדברים שלא היו אהובים עליו.
בשנה זו יוחאי התחיל להתמודד עם מבחנים פסיכומטריים, ונהנה לחבר מבחנים פסיכומטריים היתוליים בעצמו.
העיסוק של יוחאי במבחנים הפסיכומטריים השתלב בנוהג שלו משנים קודמות לחבר משחקים, חידונים ותשבצים. כאן לדוגמא, תשבץ שחיבר יוחאי ובו משולבים הרעיונות האהובים עליו; המילה פורארה, החתולים והצבים.