יוחאי בחברת ההורים, האח אייל והאחות תלמה (מאי 1985)