יוחאי על ברכי אביו
בעת ביקור בארצות הברית
(קייץ 1984)