יוחאי בחיק אמא. במשך שבועות רבים יוחאי נהג ללחוץ על הלחיים בזמן האכילה.