כסא מכונית דחליל ציפור נמלה
פרפר צב א צב ב איש יוחאי וצב
בהיותו בן 5 בגן חובה, הוא גן רותי, יוחאי עשה נסיונות בציור של חפצים ושל בעלי חיים. באותה שנה הלך והתבלט כושר הזיכרון המיוחד של יוחאי. בקלות רבה הוא שינן שירים ונהנה לדקלם אותם.