1985 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1997 1998 לא כל יום פורים
ב-78 יוחאי בחר בעצמו את תחפושת השוטר. ב-88 הוא שוב בחר באותה התחפושת. היה זה תקדים שאותו הפך יוחאי למסורת; כל תחפושת שבחר שימשה אותו במשך שנתים רצופות. יוחאי אהב להתחפש, ולא תמיד חיכה לחג הפורים כדי לעשות זאת.