כיתה ו' (מחוננים) - יוחאי יושב בשורה הראשונה, ראשון משמאל (1995).