כיתה ה' (מחוננים) - יוחאי עומד בשורה השלישית, שני מימין. משמאל המורה איילת (1994).