כיתה ד' (מחוננים) - יוחאי עומד בשורה האמצעית בחולצה כתומה (1993)