כיתה ב' - יוחאי בשורה הראשונה, שלישי מימין. משמאל עומדת המורה אסתי (1991).