גן חובה - יוחאי עומד בחולצה אדומה, ועל כתפו ידה של העוזרת מתי (1989).