יוחאי עומד בחולצת פסים ועל כתפו היד של הגננת רינה (1988).