גן רינה -- יוחאי עומד בשורה האמצעית, לבוש חולצת פסים (1987).