גן רינה 1987 גן רינה 1988 1989 כיתה א' 1990
כיתה ב' 1991 כיתה ד' 1993 כיתה ה' 1994 כיתה ו' 1995
בשנים שבהן ביקר יוחאי בגן הילדים ולמד בכיתות היסוד, נהגו להנציח את הילדים בצילום קבוצתי.