בסוף שנת הלימודים האחרונה של יוחאי, חילקה מנהלת השיכבה שלו, רחל גלילי פנקסים לתלמידים על-מנת שיכתבו בהם איחולים האחד לרעהו. אלה הדברים שנמצאו בפנקסו של יוחאי.