תעודות משנת הלימודים התשיעית
תשנ"ח 98 - 1997
יוחאי בן 14