תעודות משנת הלימודים השמינית
תשנ"ז 97 - 1996
יוחאי בן 13