תעודות משנת הלימודים השביעית
תשנ"ו 96 - 1995
יוחאי בן 12