תעודות משנת הלימודים השישית
תשנ"ה 95 - 1994
יוחאי בן 11