תעודות משנת הלימודים החמישית
תשנ"ד 94 - 1993
יוחאי בן 10