תעודות משנת הלימודים הרביעית
תשנ"ג 93 - 1992
יוחאי בן 9