תעודות משנת הלימודים השלישית
תשנ"ב 92 - 1991
יוחאי בן 8