תעודות משנת הלימודים השניה
תשנ"א 91 - 1990
יוחאי בן 7