תעודות משנת הלימודים הראשונה
תש"ן 90 - 1989
יוחאי בן 6