תעודות משנת הלימודים השתים עשרה
תשס"א 2001 - 2000
יוחאי בן 17