תעודות משנת הלימודים האחת עשרה
תש"ס 2000 - 1999
יוחאי בן 16