כיתה ח'
תשנ"ו   97 - 1996
שנת הלימודים השמינית של יוחאי (בביה"ס ע"ש ליאו בק) אופיינה בקשר המיוחד שנקשר בינו לבין המורה לאנגלית ליסה. מורה זו ידעה לעמוד על המיוחדות של יוחאי ולהעריך אותה. היא הרבתה להחמיא לו על כשרונותיו ועל חוש ההומור שלו, דבר שעורר את הצדדים היצרתיים שלו. הקשר המיוחד בין יוחאי לבין ליסה בלט במחברת התכתבויות שבאמצעותה סיפר יוחאי לליסה על עצמו באנגלית, והיא מצידה רשמה במחברת את תגובותיה הכל-כך אמפטיות. הקשר המיוחד בין יוחאי לליסה התבטא גם ב תיק העבודות באנגלית שליסה הטילה על כל תלמיד להכין כפרויקט לסוף השנה.
בכיתה ח' יוחאי למד לראשונה לתכנת בשפת LOGO. כפרויקט גמר הוא לקח על עצמו משימה יומרנית של תכנות משחק דמקה ועמד בה בהצלחה.
ליוחאי היה מנהג מוזר להביע את משאלותיו ברמזים. כך למשל היו לו רמזים מיוחדים כדי לבקש ארוחת ערב. בשנה זו הוא נהג לרמוז בכתב או בציור על היותו מוכן לארוחת ערב.
בכיתה ח' היה החתול וקריקטורות שלו עדין מוטיב מוביל בציוריו של יוחאי.
בינואר 1997 התפוצצה בארץ "פרשת בר-און". במהלך חופשת פסח באותה שנה, יוחאי חיבר שיר על הפרשה, בהשראת השיר מן ההגדה של פסח - "חד גדיא.