1 תעודות מבית הספר הריאלי - בית בירם - חיפה
    תעודה מרבעון ראשון
    תעודה מחצית ראשונה
    תעודה מרבעון שלישי
    תעודת סיום שנת הלימודים
2 מכתב מהאוניברסיטה הפתוחה
    מצטיין דיקן באוניברסיטה הפתוחה