1 תעודות מבית הספר הריאלי - מרכז הכרמל - חיפה
    תעודה מרבעון ראשון
    תעודה מחצית ראשונה
    תעודה מרבעון שלישי
    תעודת סיום שנת הלימודים
2 מדליות מצליחת הכנרת וקריעת ים סוף
    צליחת הכנרת ה- 44
    משחה קריעת ים סוף