1 תעודות מבית הספר ע"ש ליאו בק - חיפה
    גליון הערכה מחצית ראשונה
    גליון הערכה מחצית שניה
    תעודת מעבר
2 תעודה מהקונסרבטוריון למוסיקה
    03/06/1995
3 תעודה מחוג לחשיבה מדעית בטכניון
    מאי 1995
4 תעודה מקיטנה
    מקום שני בתחרות שחיה