1 תעודות מבית הספר ע"ש דוד ילין במרכז הכרמל - חיפה
    גליון הערכה
    תעודת מעבר
2 תעודה מהקונסרבטוריון למוסיקה
    27/06/1994
3 תעודות מחוגי מדע
    כרטיס משתתף בחוגי מדע
    תעודת גמר בחוג לפיסיקה
4 תעודות צעדות
    צעדת גבעות יוקנעם
    צעדת יערות מנשה
    צעדת חדרה
    צעדת הכנרת