1 תעודות מבית הספר ע"ש דוד ילין במרכז הכרמל - חיפה
    גליון הערכה
    תעודת מעבר
2 תעודה מהקונסרבטוריון למוסיקה
    24/06/1993
3 תעודות מחוג לקרטה
    תעודת השתתפות בתחרות
    תעודת דרגה
4 תעודות מחוגי לימוד בטכניון
    קורס לוגיקה ובקרה
    קורס בקרה ממוחשבת
5 תעודות מקיטנה
    תעודת הצטינות בכדורגל