1 תעודות מבית הספר הריאלי במרכז הכרמל - חיפה
    שליש ראשון
    שליש שני
    תעודת גמר
2 תעודות מתחרויות שחמט
    חנוכה תשנ"ב
    מקום שני כולל מדליה
3 תעודה מהקונסרבטוריון למוסיקה
    03/06/1992
4 תעודות מחוג העשרה במתימטיקה
    תעודת השתתפות
5 תעודות מצעדות
    צעדת יערות מנשה
    צעדת המעינות
6 תעודות מקיטנה
    הצטינות ביום ספורט