1 תעודות מבית הספר הריאלי במרכז הכרמל - חיפה
    שליש שני
    תעודת גמר
2 תעודות מצעדות
    צעדת נעמת
    צעדת הגלבוע
    צעדת הרי מנשה