תעודות משנת הלימודים בגן חובה (גן רותי)
תשמ"ט  1988-89
יוחאי בן 5
תעודת גמר בגן חובה