1 תעודות מבית הספר הריאלי - בית בירם - חיפה
    תעודה על מקום ראשון בחידון
    תעודת סיום בית ספר
    תעודת הצטינות בלימודים
    תעודת בגרות
    מכתב הוקרה ממנכלית משרד החינוך
2 תעודות מהאוניברסיטה הפתוחה
    אישור לסיום חובות לקבלת תואר - כולל ציונים
    תעודת BA בכלכלה ובניהול
3 מדליה מצליחת הכנרת
    צליחת הכנרת ה- 47