הנאה רבה שאב יוחאי מקריאה ולימוד מספרי שח. (יוחאי בן חמש וחצי)