יוחאי, שרק מספר ימים קודם לכן למד את צעדי הכלים בשחמט, ישב מוקסם, במשך שעה ארוכה ועקב אחר משחק השחמט באחד מרחובות ברן (שויצריה).
(יוחאי בן 4 וחצי)