את האבא של הגורים, את חתולי אהב יוחאי במיוחד. גם חתולי היה מאד קשור ליוחאי (1996).