בביקורי משפחה בארה"ב, בעת לינה בבית מלון קבוע, התידד יוחאי עם חתול הבית - Duke