בתחילת שנת 1993 פסיה נגנבה. את מקומה מילאה גורת חתולים, שקיבלה את השם "ג'יג'י". אלא שיוחאי לא אהב את רוח התזזית של הגורה הצעירה, והירבה לגעור בה. ג'יג'י לא שכחה לו את גערותיו בכל השנים הבאות, והיחסים ביניהם הפכו לקשר של "איבה-אהבה".